Εάν βλέπετε αυτό το μήνυμα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα φόρτωσης εξωτερικών πόρων στην Khan Ακαδημία.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Κύριο περιεχόμενο

Ερμηνεία μοτίβων σε επίπεδο συντεταγμένων

Εξερευνήστε την έννοια των αριθμητικών μοτίβων, εστιάζοντας στο πώς να δημιουργήσετε, να προσδιορίσετε και να τα σχεδιάετε σε ένα επίπεδο συντεταγμένων. Κατανοήστε τη σχέση μεταξύ των αντίστοιχων όρων σε δύο διαφορετικά μοτίβα και πώς οι αλλαγές στο ένα μοτίβο επηρεάζουν τον άλλο. Δημιουργήθηκε από τον Σαλ Καν.

Θέλετε να συμμετάσχετε σε μια συζήτηση;

Δεν υπάρχουν αναρτήσεις ακόμα.
Μπορείς να διαβάσεις στα Αγγλικά; Κάνε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες συζητήσεις που συμβαίνουν στην αγγλική ιστοσελίδα της Khan Academy.

Απομαγνητοφώνηση βίντεο

Το ακόλουθο διάγραμμα αναπαριστά τους 5 πρώτους όρους δυο μοτίβων. Στο πλάισιο απάντησης υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις για τα δυο μοτίβα. Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις. Για κάθε σημείο εδώ, αυτό εκφράζει την οριζόντια συντεταγμένη είναι ο πρώτος όρος του μοτίβου Α, το 4. Η κατακόρυφη συντεταγμένη είναι ο πρώτος όρος στο μοτίβο Β, το 1. Το κάνουμε και για τα άλλα σημεία. Ας βρούμε τις τιμές. Έχουμε το μοτίβο Α και το μοτίβο Β. Ο πρώτος όρος στο Α είναι 4. Όταν το στο Α έχω 4 στο Β έχουμε 1. Ο δεύτερος όρος για το Α είναι 7. Όταν στο Α έχουμε 7 στο Β έχω 7. Ο τρίτος όρος στο Α είναι 10, και στο Β είναι 13. Και τέταρτος όρος στο Α είναι 13, και στο Β είναι 19. Τέλος ο πέμπτος όρος στο Α είναι 16, και στο Β είναι 25. Πριν τα δούμε αυτά, τι μπορούμε να σκεφτούμε για τα μοτίβα εδώ. Το Α ξεκινά στο 4, και αυξάνεται κατά 3 κάθε φορά. Για τον επόμενο όρο προσθέτω 3. Για το μοτίβο Β; Το Β ξεκινά στο 1 και κάθε φορά προσθέτουμε 6. Όταν το Α αυξάνει κατά 3 κινούμαστε οριζόντια γιατί το μοτίβο Α εκφράζεται στον οριζόντιο άξονα, και πάμε πάνω 6 στον κατακόρυφο άξονα, και το βλέπουμε αυτό εδώ. Το μοτίβο Α αυξάνει κατά 3 από τον έναν όρο στον επόμενο. Και όταν αυξάνει κατα 3, το μοτίβο Β αυξάνει κατά 6 από τον έναν όρο στον επόμενο. Και αυτό συνεχίζεται. Ας σκεφτούμε τι έχουμε εδώ για να δούμε ποιες προτάσεις ισχύουν. Για κάθε όρο στο μοτίβο Α, πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο με 2 και μετά αφαιρούμε 7 για να πάρουμε τον αντίστοιχο όρο για το Β. Ας δούμε αν ισχύει. Σύμφωνα με αυτό, αν αληθεύει, μπορώ να το πάρω και να το πολλαπλασιάσω με 2 να αφαιρέσω 7 και να πάρω αυτό. Για να δούμε. Ισούται το 1 με 2 επί 8 μείον 7; Συγγνώμη 2 επί 4 μείον 7. 2 φορές αυτός ο αριθμός, 2 επί 4 μείον 7. 8 μείον 7 ισούται με 1. Ισούται αυτό με 2 επί 7 μείον 7; Ναί ισούται με 7. Ισούται το 13 με 2 επί 10 μείον 7; Ναί 20 μείον 7 είναι 13. Είναι το 19 ίσο με 2 επί 13 μείον 7; 26 μείον είναι 19. Είναι το 25 ίσο με 2 επί 16 μείον 7; 32 μείον 7 είναι 25. Η πρώτη πρόταση ισχύει. Για τον αντίστοιχο όρο, η τιμή του μοτίβου Β είναι 2 φορές η τιμή του Α μείον 7. Ας δούμε το δεύτερο. Οι όροι στο Β είναι πάντα μεγαλύτεροι ή ίσοι από τους αντίστοιχους όρους στο μοτίβο Α. Όχι αυτό δεν είναι σωστό. Είναι αληθές για κανα δυο περιπτώσεις. Για τον 3ο, 4ο και 5ο όρο ή στην πραγματικότητα για τον 2ο, 3ο, 4ο και 5ο όρο, το μοτίβο Β είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το Α. Αλλά για τον 1ο όρο δεν ισχύει. Το μοτίβο Α είναι μεγαλύτερο, οπότε δεν ισχύει. Για να πάμε από κάθε σημείο στο επόμενο, κινούμαστε 3 μονάδες δεξιά και 6 μονάδες πάνω. Αυτό ακριβώς είπαμε. Από τον ένα όρο στον επόμενο, το μοτίβο Α, κατά μήκος του οριζόντιου άξονα αυξάνει κατά 3, ενώ το μοτίβο Β, σχεδιάζεται στον κάθετο άξονα, κατά 6. Κινούμαστε 3 δεξιά και 6 πάνω. Αυτό ισχύει. Ο 2ος όρος και στα δυο είναι 7. Το βλέπουμε εδώ. Ο 2ος όρος είναι 7. Έχουμε 7 εδώ και 7 εδώ. Αυτό είναι επίσης σωστό. Για το μόνο που δεν ισχύει είναι για το 2ο. Αυτό δεν ισχύει.