Εάν βλέπετε αυτό το μήνυμα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα φόρτωσης εξωτερικών πόρων στην Khan Ακαδημία.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Κύριο περιεχόμενο

Πολλαπλασιασμός κλάσματος ως κλιμάκωση

Πρόβλημα

Συγκρίνετε τις τιμές με >, <, ή =.
7×54 
 7
Πως γνωρίζετα ότι η απάντησή σας είναι σωστή;
Επιλέξτε 1 απάντηση: