Εάν βλέπετε αυτό το μήνυμα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα φόρτωσης εξωτερικών πόρων στην Khan Ακαδημία.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Κύριο περιεχόμενο

Προσδιορισμός αξόνων συμμετρίας

Πρόβλημα

Στην παρακάτω εικόνα, ποιος από τους ακόλουθους είναι ο άξονας συμμετρίας;
Επιλέξετε όλες τις απαντήσεις που ισχύουν: