Εάν βλέπετε αυτό το μήνυμα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα φόρτωσης εξωτερικών πόρων στην Khan Ακαδημία.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Κύριο περιεχόμενο

Πολλαπλασιάστε 2-, 3-, και 4-ψηφία με μονοψήφιο, με πρότυπα εμβαδού

Πρόβλημα

Χρησιμοποιώντας το παρακάτω μοντέλο επιφάνειας για να πολλαπλασιάσουμε 483×6.
Η εικόνα δεν είναι σχεδιασμένη υπό κλίμακα.
Ποια είναι η επιφάνεια των ορθογωνίων Α, Β, και Γ;
Α=
 • Η απάντησή σου έπρεπε να είναι
 • ενας ακέραιος, όπως το 6
 • ένας ακριβής δεκαδικός, όπως το 0.75
 • ένα απλοποιημένο σωστο κλάσμα, όπως το 3/5
 • ένα απλοποιημένο καταχρηστικό κλάσμα, όπως το 7/4
 • ένας μεικτός αριθμός, όπως το 1 3/4
Β=
 • Η απάντησή σου έπρεπε να είναι
 • ενας ακέραιος, όπως το 6
 • ένας ακριβής δεκαδικός, όπως το 0.75
 • ένα απλοποιημένο σωστο κλάσμα, όπως το 3/5
 • ένα απλοποιημένο καταχρηστικό κλάσμα, όπως το 7/4
 • ένας μεικτός αριθμός, όπως το 1 3/4
Γ=
 • Η απάντησή σου έπρεπε να είναι
 • ενας ακέραιος, όπως το 6
 • ένας ακριβής δεκαδικός, όπως το 0.75
 • ένα απλοποιημένο σωστο κλάσμα, όπως το 3/5
 • ένα απλοποιημένο καταχρηστικό κλάσμα, όπως το 7/4
 • ένας μεικτός αριθμός, όπως το 1 3/4
Πόσο κάνει 483×6;
 • Η απάντησή σου έπρεπε να είναι
 • ενας ακέραιος, όπως το 6
 • ένας ακριβής δεκαδικός, όπως το 0.75
 • ένα απλοποιημένο σωστο κλάσμα, όπως το 3/5
 • ένα απλοποιημένο καταχρηστικό κλάσμα, όπως το 7/4
 • ένας μεικτός αριθμός, όπως το 1 3/4