Μέτρηση ενός εμβαδόν με επιμέρους ή μισές τετραγωνικές μοναδές

Η Lindsay βρίσκει τον εμβαδόν ενός σχήματος μετρώντας ολόκληρα και επιμερή (μισά) τετράγωνα. By G. Karalis Original video: Measuring area with partial unit squares | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=YA7ZrKcbteA