Λεκτικό πρόβλημα 2 βημάτων: Απόσταση τρεξίματος σε μία εβδομάδα

Λύστε ένα λεκτικό πρόβλημα δύο βημάτων σχεδιάζοντας μια εικόνα και δημιουργώντας μια εξίσωση. By G. Karalis Original video: Running distance in a week | Multiplication and division | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=HL1wuw_k984