Ο Sal καλύπτει σχήματα με τετραγωνικές μονάδες για να βρεί το εμβαδόν τους. By G. Karalis Original video: Introduction to area and unit squares | Measurement | Pre-Algebra | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=A7zPgMV4eTM