Πολλές χημικές αντιδράσεις έχουν μηχανισμούς που αποτελούνται από πολλαπλά στοιχειώδη βήματα. Το ενεργειακό διάγραμμα (προφίλ) μιας αντίδρασης πολλαπλών σταδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει τις ενέργειες ενεργοποίησης των διαφόρων σταδίων και να προσδιορίσει το βήμα προσδιορισμού του ρυθμού. Το ενεργειακό διάγραμμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της συνολικής αλλαγής ενέργειας για την αντίδραση. By N. Zavras Original video: Multistep reaction energy profiles | Kinetics | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=l4VCiJulLKw&t=429s