Εύρεση κοινού παρονομαστή Ένα παράδειγμα για την κατανόηση της έννοιας της αναλογίας Original Khan Academy video: Finding Common Denominators https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/Equivalent_fractions/v/finding-common-denominators Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5o/