Μετατροπή περιοδικών δεκαδικών σε κλάσματα Original Khan Academy video: Converting Repeating Decimals to Fractions1 http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/v/coverting-repeating-decimals-to-fractions-1 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6q/