Η Lindsay βρίσκει το εμβαδόν ενός ακανόνιστου σχήματος, αποσυνθέτοντάς το σε 2 ορθογώνια. By G. Karalis Original video: Perimeter word problem (skating rink) | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=dNBNepJ_Ut8