Σχέσεις για το φαινόμενο Doppler όταν η πηγή απομακρύνεται Original Khan ACademy video: Doppler effect formula when source is moving away https://www.khanacademy.org/science/physics/waves-and-optics/v/doppler-effect-formula-when-source-is-moving-away