Ολική τελική ταχύτητα για βολή από διαφορετικά ύψη

Ολική τελική ταχύτητα για βολή από διαφορετικά ύψη Original Khan Academy videos: Total Final Velocity for Projectile & Correction to Total Final Velocity for Projectile https://www.khanacademy.org/science/physics/two-dimensional-motion/two-dimensional-projectile-mot/v/total-final-velocity-for-projectile & https://www.khanacademy.org/science/physics/two-dimensional-motion/two-dimensional-projectile-mot/v/correction-to-total-final-velocity-for-projectile Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5a/