Η γλώσσα και τα σύμβολα στην απλή Γεωμετρία

Η γλώσσα και τα σύμβολα στην απλή Γεωμετρία Original Khan Academy video: Language and notation of basic geometry https://www.khanacademy.org/math/geometry/intro_euclid/v/language-and-notation-of-basic-geometry