Εισαγωγή στους ζυγούς και μονούς αριθμούς

Μάθετε για τους ζυγούς και μονούς αριθμούς, πώς να καταλάβετε αν ένας αριθμός είναι ζυγός ή μονός, και τι συμβαίνει όταν τους προσθέτετε. By G. Karalis Original video: Introduction to even and odd numbers 3rd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=SFRTTUtAjg4