Προσθέστε και αφαιρέστε: κομμάτια φρούτων

O Sal προσθέτει και αφαιρεί φρούτα. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί είναι 5 + 3 και 5-3. By A. Kallionaki Original video: Pieces of fruit Basic addition and subtraction Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=ie0waMJxnTs&feature=emb_logo