Εκτίμηση προσθέτοντας και αφαιρώντας 3-ψήφιους αριθμούς By G. Karalis Original video: Estimating adding and subtracting 3 digit numbers https://www.youtube.com/watch?v=cUKmbQjpu5A