Προσεταιριστική και αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης Original Khan Academy video: Commutative Property for Addition http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/number-properties/v/commutative-property-for-addition Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7K/