Ηλεκτρόνια σθένους και ιοντικές ενώσεις

Κατά το σχηματισμό ιόντων, τα στοιχεία συνήθως κερδίζουν ή χάνουν τον ελάχιστο αριθμό ηλεκτρονίων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη πλήρους οκτάδας. Για παράδειγμα, το φθόριο έχει επτά ηλεκτρόνια σθένους, οπότε είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει ένα ηλεκτρόνιο για να σχηματίσει ένα ιόν με 1-φορτίο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη μέθοδο για να προβλέψουμε τα φορτία των ιόντων σε ιοντικές ενώσεις. By N. Zavras Original video: Valence electrons and ionic compounds | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=XPnlIEk7XrU