Ισοστάθμιση αντίδρασης με αντικατάσταση

Περιγράφεται ο τρόπος ισοστάθμισης με τους κατάλληλους συντελεστές μιας χημικές εξίσωσης με τη βοήθεια αντικατάστασης. Original Khan Academy Video: Balancing chemical equation with substitution. https://www.youtube.com/watch?v=8KXWJCmshEE