Μάθετε γιατί η αφαίρεση ενός αρνητικού αριθμού είναι to ίδιο με την πρόσθεση της απόλυτης τιμής αυτού του αριθμού. Original video: Subtracting a negative = adding a positive Pre Algebra Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=lBscLuttQq0