Μερικά παραδείγματα για το πώς η μη ισορροπία δυνάμεων σχετίζεται με την κίνηση και την επιτάχυνση Original Khan Academy video: Unbalanced Forces and Motion http://www.khanacademy.org/science/physics/mechanics/v/unbalanced-forces-and-motion Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6Y/