Διαίρεση με τη μέθοδο του μερικού πηλίκου Original Khan Academy video: Partial Quotient Division https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/partial_quotient_division/v/partial-quotient-division Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL72/