Η απλή ιδέα ότι ένας αριθμός συν τον αρνητικό του κάνει 0. Original Khan Academy video: Inverse Property of Addition http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/number-properties/v/inverse-property-of-addition Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7c/