Μετατροπή περιοδικών δεκαδικών σε κλάσματα Original Khan Academy video: Converting Repeating Decimals to Fractions 2 https://www.khanacademy.org/math/algebra/solving-linear-equations-and-inequalities/conv_rep_decimals/v/coverting-repeating-decimals-to-fractions-2 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5w/