Προτάσεις σχετικές με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα

Προτάσεις σχετικές με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα Original Khan Academy video: Newton's First Law of Motion Concepts https://www.khanacademy.org/science/physics/mechanics/v/newton-s-first-law-of-motion-concepts Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL60/