Πρόσθεση ομώνυμων κλασμάτων

Πρόσθεση ομώνυμων κλασμάτων Khan Academy original video: Adding Fractions with Like Denominators http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/v/adding-fractions-with-like-denominators Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6Q/