Τα ηλεκτρόνια σθένους είναι τα ηλεκτρόνια στο εξώτατο κέλυφος, ή το επίπεδο ενέργειας, ενός ατόμου. Για παράδειγμα, το οξυγόνο έχει έξι ηλεκτρόνια σθένους, δύο στο υπό-κέλυφος 2s και τέσσερα στο υπό-κέλυφος 2ρ. Μπορούμε να γράψουμε τη διαμόρφωση των ηλεκτρονίων σθένους οξυγόνου ως 2s²2p⁴. By N. Zavras Original video: Valence electrons | Atomic structure and properties | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=cZTdBsAjPPk