Όταν η πηγή και το κύμα κινούνται με την ίδια ταχύτητα

Όταν η πηγή και το κύμα κινούνται με την ίδια ταχύτητα Khan Academy original video: When the source and the wave move at the same velocity https://www.khanacademy.org/science/physics/waves-and-optics/v/when-the-source-and-the-wave-move-at-the-same-velocity