Η προσέγγιση προεξισορρόπησης χρησιμοποιείται για την εξεύρεση του νόμου περί ταχύτητας για μια αντίδραση με ένα γρήγορο και αναστρέψιμο αρχικό στάδιο. Σε αυτή τη μέθοδο, γράφουμε πρώτα τον νόμο περί ταχύτητας με βάση το αργό στάδιο (καθοριστικό). Στη συνέχεια, για να εξαλειφθούν τυχόν μεσάζοντες από τον νόμο περί ταχύτητας, χρησιμοποιούμε το γρήγορο αρχικό στάδιο για να λύσουμε για τις ενδιάμεσες συγκέντρωσεις όσον αφορά τις συγκεντρώσεις αντιδρώντος ή/και προϊόντος. By N. Zavras Original video: The pre-equilibrium approximation | Kinetics | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=4czm7qIbUjA