Προτεραιότητα των πράξεων (προχωρημένο παράδειγμα)

Προτεραιότητα των πράξεων Original Khan Academy video: Order of operations: PEMDAS https://www.khanacademy.org/math/algebra-basics/core-algebra-foundations/algebra-foundations-order-of-operations/v/more-complicated-order-of-operations-example Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL78/