Μετατροπή μεικτών αριθμών σε καταχρηστικά κλάσματα Original Khan Academy video: Converting Mixed Numbers to Improper Fractions https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/mixed_numbers/v/converting-mixed-numbers-to-improper-fractions Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5m/