Η Lindsay βρίσκει την περίμετρο ενός σχήματος, όταν δεν δίνεται το μήκος μιας πλευράς. By G. Karalis Original video: Finding perimeter when a side length is missing | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=tmt5fXhU7Rs