Διαίρεση με τη μέθοδο του μερικού πηλίκου Original Khan Academy video: Partial Quotient Method of Division 2 https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/partial_quotient_division/v/partial-quotient-method-of-division-2 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL74/