Λύστε ένα πρόβλημα λεκτικό δύο βημάτων σχεδιάζοντας μια εικόνα και δημιουργώντας μια εξίσωση. By G. Karalis Original video: How many truffle eating guests attended a party 3rd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=XAW9d3XU3qI&t=2s