Διαφορετικός τρόπος υπολογισμού χρόνου στον αέρα

Διαφορετικός τρόπος υπολογισμού χρόνου στον άερα Original Khan Academy video: Different Way to Determine Time in Air https://www.khanacademy.org/science/physics/two-dimensional-motion/two-dimensional-projectile-mot/v/different-way-to-determine-time-in-air Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5V/