Γιατί ένας αρνητικός αριθμός επί έναν αρνητικό έχουν γινόμενο θετικό αριθμό

Γιατί ένας αρνητικός αριθμός επί έναν αρνητικό έχουν γινόμενο θετικό αριθμό By G. Karalis Original video: Why a negative times a negative is a positive Pre Algebra Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=rK4sXm_MPWo&t=13s