Ένα λειτουργικό παράδειγμα που χρησιμοποιεί το πηλίκο αντίδρασης Q για να προβλέψει πώς θα αλλάξουν οι συγκεντρώσεις, ώστε η αντίδραση να φτάσει σε ισορροπία. By N. Zavras Original video: Comparing Q vs K example | Chemical equilibrium | Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=pnW1PNJlmWg