Ο Sal μιλάει για το τι σημαίνει η αφαίρεση. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί είναι 4-3 και 5-2. By G. Karalis Original video: Introduction to subtraction Basic addition and subtraction Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=AO9bHbUdg-M&feature=emb_logo