Υψώνοντας έναν αριθμό στη δύναμη του 0 και του 1

Υψώνοντας έναν αριθμό στη δύναμη του 0 και του 1 Original Khan Academy video: Raising a number to the 0th and 1st power https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/exponents-radicals/world-of-exponents/v/raising-a-number-to-the-0th-and-1st-power