Ο Σαλ μιλάει για το τι σημαίνει μάζα. Εξετάζει επίσης τις μάζες των πραγματικών αντικειμένων σε γραμμάρια και χιλιόγραμμα. By G. Karalis Original video: Intuition for grams | Measurement and geometry | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=zqduFg0s5Q4