Μάθε να μετράς ομάδες φαλαινών, προβάτων και λουλουδιών. Εξάσκηση μετρώντας μέχρι 20 αντικείμενα. Τα αντικείμενα είναι τακτοποιημένα σε γραμμές και στήλες. By A. Kallionaki Original video: Counting whales, sheep, and flowers Counting Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=I9S5CvSqb5A&feature=emb_logo