Χρησιμοποιήστε εικόνες και εξασκηθείτε σε προβλήματα για να δείτε την επιμεριστική και αντιμεταθετική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού. By G. Karalis Original video: Order doesn't matter when purely multiplying 3rd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=VXrn5HOQmHQ