Αντίθετοι αριθμοί. Μάθετε για τα αντίθετα νούμερα όπως το 3 και -3 ή το -4 και 4 χρησιμοποιώντας μια αριθμογραμμή. By G. Karalis Original video: Opposite of a number Negative numbers 6th grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2Zk6u7Uk5ow&feature=emb_logo