Ολική μετατόπιση για βολή από διαφορετικά ύψη Original Khan Academy video: Total Displacement for Projectile https://www.khanacademy.org/science/physics/two-dimensional-motion/two-dimensional-projectile-mot/v/total-displacement-for-projectile Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL59/