Πρόσθεση λεκτικό πρόβλημα: αστερίας. Ο Sal λύνει λεκτικό πρόβλημα με τον όρο "λιγότερo/λιγότερα/λιγότεροι". By G. Karalis Original video: Starfish rulers Addition and subtraction within 100 Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=QYOieJuzDr4&feature=emb_logo