Μετατροπή καταχρηστικού κλάσματος σε μεικτό αριθμό Original Khan Academy video: Changing an Improper Fraction to a Mixed Number https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/mixed_numbers/v/changing-an-improper-fraction-to-a-mixed-number Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5l/