Σύγκριση ακέραιων αριθμών

Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τα σύμβολα του μικρότερου και μεγαλύτερου. By G. Karalis Original video: Comparing whole numbers Place value tens and hundreds Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=9Jg5S7F2SMQ&feature=emb_logo