Ελπίζουμε να αρχίσετε να βλέπετε ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι για να καθαρίσετε μια γάτα. Με άλλα λόγια, υπάρχουν διάφοροι τρόποι επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνουν ποσοστά, δεκαδικά και κλάσματα. Παρακολουθήστε την εύρεση του ποσοστού ενός ακέραιου αριθμού. By G. Karalis Original video: Percentage of a whole number Decimals Pre Algebra Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=-lUEWEEpmIo