Ο Sal διαβάζει έναν πίνακα πολλαπλασιασμού και γεμίζει τα κομμάτια που λείπουν. By G. Karalis Original video: Patterns in multiplication tables practice | Multiplication and division | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=CIoPn6BnLNM